DNP3 ve IEC Protokolleri

DNP3 ve IEC Protokol Haberleşmesi

DNP3 ( Distributed Network Protocol version 3) ve IEC (IEC 60870-5-104) protokolleri genel olarak elektrik ve su dağıtım scada sistemlerinde kullanılır. DNP3 protokolü seri ve IP bağlantıyı desteklerken IEC protokolü sadece Ethernet bağlantıyı destekler. Bu protokoller haberleşme kanallarındaki  band genişliği kullanımını azaltmak , elektriksel dalgalanmalara dirençli ve güvenilir bir haberleşme alt yapısı oluşturmak için geliştirilmiştir.

Scada yazılımımız, bu protokoller için özel geliştirilmiş  haberleşme seçeneği sunmaktadır.

Bu protokollerin özellikleri;

  • Zaman Etiketi : Bu şekilde olayın ne zaman oluştuğu takip edilerek prosesin izlenebilirliği sağlanır.
  • Değişiklik Havuzu: Her taramada tüm verilerin değil sadece değişkliklerin okunmasını sağlar.
  • Otomatik Raporlama: Proses sırasından değişen verinin zaman etiketi ile birlikte otomatik olarak raporlanmasını sağlar
  • Veri Sınıflandırma: Verilere öncelik tanımlama imkanı sağlayarak daha sık güncellenmesini sağlar.
  • Güvenilirlik: Seri bağlantıda bile verinin ulaşması ve doğruluğu kontrol edilir.
  • Birlikte Çalışabilme: DNP3 ve IEC protokolleri standard protokollerdir. Bu şekilde farklı üreticilerin farklı ürünleri bu protokolleri desteklediği sürece aynı ağ yapısı üzerinde çalışabilir.

İletişim Bilgilerimiz