Blog


Global üretim pazarında gün geçtikçe daha da artan  rekabet ,  üreticilerin verimliliği en üst seviyeye çekme zorunluluğunu da beraberinde getirmekte. Sürece ait herhangi bir duruş veya problem , karlılığı doğrudan etkileyen etmenlerden sayılmaktadır. Doğru konfigure edilmiş ve uygulanmış  bir görsel denetim sistemi, sürecin verimliliğini önemli bir oranda artırmaktadır.  Görsel denetim sistemlerinin konfigurasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli konular:

1) Aydınlatma Teknikleri—Doğru aydınlatma tekniği , incelenmek istenen bölümü aydınlatmalıdır. Geri plan aydınlatma , low-angle aydınlatma  gibi teknikler etkin bir uygulama için seçilmesi gereken kritik özelliklerdendir.  Amaç  denetleme yapılacak alandaki maksimum kontrastı yaratacak  aydınlatma tekniğini seçmek olmalıdır. Elbette kontrast neyin ölçülüp denetleneceği ile doğrudan ilgilidir.

2) Aydınlatma— Ayınlatma rengini belirlemek önemli kriterlerden biridir. Frekans saniyedeki salınım adedi, dalga uzunluğu dalga üzerindeki aynı konumdaki iki nokta arasındaki mesafedir. Her farklı renk spektrumu  ( UV, mavi, yeşil sarı, kırmızı, infrared ) farklı aydınlatma frekansı ve dalga uzunluğuna sahiptir. Bu farklılıklar,  nesne yüzeyinin ve kameranın aydınlatma ile vereceği sonucu etkiler. Amaç , görüntüdeki kirliliği yok etmek ve en büyük kontrastı yakalayacak aydınlatma frekansını seçmektir. Örneğin , metal parçalar sisteme hafif yağlı veya okside olmuş şekilde  gelebilir. Denetleme sistemine bu şekillerde ulaşabilecek parçalardaki dalgalanma miktarını en aza indirecek aydınlatmanın seçilmesi gereklidir. Bu seçim görsel denetim sisteminin doğru sonuçlar vermesinde etkilidir.

3) Filtreleme—Lens filtreleri, arkadan ve üstten gelen istenmeyen ışık etkilerini ve diğer olumsuz etkileyici  çevre faktörlerini yok etmek için kullanılır.  Kamera lensisin önüne monte edilen aydınlatma frekansı ile uyumlu filtre ,  ortam ışığı etkilerini yok eder ve iyi bir görüntü alınmasını sağlar. 

4) Lensler— Görüş Alanı (Field of view (FOV)) ve Incelenecek Bölge (region of interest (ROI)) ile  birlikte  gerekli piksel hassasiyeti de önemli bir rol oynar.  Doğru odak mesafesi , görsel denetim sisteminin incelenecek bölgenin boyutunu dolayısı ile algılanacak tüm bilgiyi belirler. Görüş alanını çok geniş hesaplamak daha az detaya ve hassasiyete ulaşılmasına sebep olur.  Bunu yanısıra görüş alanını küçük hesaplamak da objenin kamera görüşünün dışına çıkmasına dolayısı ile denetim hatasına sebep olur.  Görüş alanı hesaplanırken , nesne veya parçada incelenecek bölgenin belirlenmesi ve bu bölgedeki  kabul edilebilir maksimum hatanın tanımlanması uygulama için uygun lensin seçilmesini sağlar. Bazen bu faktörler , çalışma mesafesi  veya  kameranın objeye olan mesafesi kısıtlayıcı olabilir. Bütün bu faktörler uygulamaya başlanmadan önce analiz edilmelidir. 

5) Lokasyon—Denetlenecek nesnenin hep aynı konumda gelmesi doğru bir denetleme yapılması için önemlidir.  Bunu sağlamak için kimi sistemlerde fikstür kullanılmaktadır. Bu şekilde parçanın hareket etmesi engellenmektedir.

6) Kalibrasyon—Sabitleme fikstürü veya kalibrasyon prosedürleri , uygulamanın kalite standartlarına uyumunun devamını sağlar.

7) Çözünürlük—Çözünürlük görsel denetim sisteminin tekrarlanabilirliğini belirler. Piksel boyutunun ölçüm değerinin niceliğini belirlemesini sağlar. Sistemin çözünürlüğünü hesaplamak önemlidir, çünkü bu uygulanacak denetimin tekrarlanabilirliğini ve hassasiyetini belirler. Çözünürlük , özellikle robot kılavuzlama ve hassas kalite kontrol uygulamalarında dikkatle hesaplanmalıdır.   .

8-) Stabilite— Görsel denetim sistemi ekipmanlarını kurarken , kamera sistemi ve aydınlatmanın sabit olmasını sağlamak gereklidir. Salınım ve titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde monte edilmelidir.

9) Test—Sistem , hatalı parçaları uygun şekilde yakalayıp yakalamadığını kontrol etmek için periyodik olarak test edilmelidir. Bu işlem için yazılacak bir test prosedürü , fonksiyonelliği uygun şekilde yerine getirir.

Devamını Oku...


Bir görüntünün tek bir noktasını tanımlayan Picture Element kelimelerinin kısaltılmış halidir. Grafikler , satırlar ve sütunlar halinde sıralanan binlerce veya milyonlarca pikselin bir araya gelmesi ile oluşur. Birbirlerine çok yakın olarak bulunan pikseller bu nedenle birbirine bağlı gibi görülür.

Görüntülenecek renklerin veya tonların belirlenmesini sağlayan her bir piksel belirli sayıdaki bit kombinasyonu ile tanımlanır. Örneğin , 8- bit  kombinasyonu ile 2'nin 8. kuvveti olan 256 farklı renk veya gri tonunu göstermek mümkün olabilmektedir.

Renkli monitörlerde , herbir piksel aynı zamanda 3 noktadan oluşur - kırmızı, mavi ve yeşil (RGB). 3 adet 8 bitlik bilgi 24 bit renk gösterebilir. Her 8 bit RGB elemanı 0 dan 255 'e kadar değişen 256 farklı değeri alabilir. Örneğin, üç değer (250,165,0) olabilir. Bu kombinasyon( Kırmızı=250 , Yeşil=165 , mavi=0) turuncu rengini oluşturur. Benzer şekilde siyah'ın   RGB değeri(0, 0, 0) ve beyaz'ın değeri (255, 255, 255) dir  Gri ise eşit RGB değerlerine sahiptir. Açık gri ( 220,220,220 ) iken koyu gri ( 40,40,40) değerleri ile tanımlanır.

Görüntünün kalitesi birçok  etkene bağlı olmasına rağmen  çözünürlük  (görüntülenen piksel adedi , her pikselin kaç bit ile tanımlandığı) de  bunlardan biridir. VGA sistemleri 640 a 480  ( 640 satır , 480 sütun) veya başka bir deyişle 300.000 pikseldir. SVGA , 800x600  ile 480.000 pikseldir. True Color sistemleri her bir piksel için 24 bit kullanır, bu şekilde 16 milyon farklı rengi gösterebilir.

Devamını Oku...


İletişim Bilgilerimiz