Blogs

OTOMASYON TERIMLERI 1

Otomasyon Terimleri I

İki otomasyoncu bir araya geldikten 10 dakika sonra kimsenin almadığı bir dilden konuşmaya başlar. Size ise anlıyor gibi görünmek kalır. Bunun yerine , otomasyon dünyasında kullanılan kısaltmaların bazılarının açıklamalarını yazalım ki hiç değilse konu hakkında yorum yapabilesiniz. Kısaltmaların tümü ingizlice kelimelerin baş harflerinden oluşuyor , bunları Türkçe kelimelerin başharflerini kullanarak değiştirmiyoruz ki iş daha fazla karmaşık hale gelmesin.

API – Application Programming Interface. ( Uygulama Geliştirme Arayüzü) Bir yazılım dili için kodları yazma/çalıştırma ‘ya yarayan bir demet kütüphanenin birleşmesi demektir. API , yazılım kullanıcılarının terzi usülü kendi ihtiyaçlarına göre ilaveler yapabilmeleri için kullandıkları bir yöntemdir. API , genellikle hazır işlevlere yeni özellikler eklemek ve/veya ince ayar yapabilmek için kulanılır.

GUI - Graphical User Interface  ( Grafiksel Kullanıcı Arabirimi) .  GUI, SCADA konfigurasyonunuzu yaptığınızda tesisin, ünitenin veya makinenizin ekrandaki grafiksel görüntüsüdür.  Tesisin veya makinenin bu  grafiksel görüntüsü , herşeyin daha kolay anlaşılır olmasını sağlar. GUI olmadan , tüm komutlar metin şeklindedir , tüm bilgiler de metin düzeninde gelir.  GUI  ile renkler, butonlar, grafiksel görüntüler ile bütün bilgiler ve komutlar ekrana yerleştirilir.

HMI - Human Machine Interface. ( Insan Makine Arabirimi) . HMI kullanıcının makine ile iletişimi sağladığı bir ortamdır. Çoğunlukla HMI yazılımı ve bilgisayar donanımı , kullanıcının bilgileri gireceği   klavye , dokunmatik ekran , fare ve diğer giriş  yapılan cihazları içerir. HMI’ın  çalıştırma yazılımında ( runtime)  kullanıcı sadece proses değerlerini değiştirebilir, alarm seviyelerini ayarlayabilir veya prosesi izleyebilir. Programsal değişiklikler , yeni sayfa ekleme, yeni tag ekleme vb işlemleri yapamaz.

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition.( Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama)Kısaca bilgisayarlardan, haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adıdır. SCADA , bir makine veya tesisten bilgileri toplamak , kullanıcıya göstermek ve kullanıcının sisteme komutlar göndermesini veya makineden gelen bilgileri izlemesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.  Gelişmiş SCADA yazılımları , raporlama, geriye dönük veri izleme, trend grafikleri, web üzerinden bağlantı , 3rd parti sistemler ile haberleşme ve veri aktarımı gibi pek çok özelliği de bünyesinde içerir.

 

Yorum Yapın

İletişim Bilgilerimiz