Blogs

Etkin Alarm Yönetimi İcin Odaklanilmasi Gereken 5 Önemli Nokta

Alarm yönetimi, endüstriyel operasyonların henüz yeni yeni öne çıkan en önemli yönüdür.

Birçok şirket bırakın yatırım için zaman ve kaynak harcamayı kendi mevcut alarm sistemleri hakkında bile güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek için geniş analizler gerçekleştirmemiştir. Ancak, bazı önemli yararlı öğelere dikkat ederek alarm sistemi performansını hızlı bir şekilde artırmak mümkündür.

En önemli 5 nokta :

Alarm tanımı ve tasarım:

Sizin için alarm nedir? Gerçek bir alarm, yanlış veya yanıltıcı bir alarm olmayıp operatörün tepki vermesini gerektirir. Tüm alarmlarınız operatorün tepki vermesini gerektiriyorsa alarm yönetimi probleminiz var demektir. İyi bir benzersizdir, kolay anlaşılır ve operatöre açık talimatlar verir. Alarm kriterleri, alarm set değerleri, farklı alarm durumları ve alarm ölü noktaları işe başlamanın ilk adımıdır. Bunların doğru tanımlanması alarm yükünü azaltır ve operatöre sadece gerekli alarmlar için tepki vermesi sağlanır.

Alarm önceliği:

Tesisinizdeki alarmların çoğunluğunun “kritik” veya “yüksek öncelikli” olarak tanımlandığını düşünün. Ne olacak? Operatörler alarmlara karşı vurdumduymaz olacak ve alarmları görmezden gelecek ve hata yapma ihtimalini artıracaktır. Bu genellikle tesislerde alarm önceliklerinin doğru tanımlanmadığı durumlarda olur. Bu nedenle, alarm sistemi, yüksek öncelikli alarm sayısının düşük öncelikli alarm sayısına göre önemli ölçüde daha az olacak şekilde optimize edilmelidir.

Alarm önceliğinin doğru ayarlanması operatörün doğru zamanda doğru hareket edebilmesini sağlar. Alarmların farkına varır ve acil olanlara hızla cevap verir, diğerlerini bekletir. Bu işlemler, tesis performansı ve güvenilirliği artırır ve daha iyi kontrol gerçekleşmesini sağlar.

 

Burada EEMUA 191 ‘e göre alarm önceliği matrisi, bazı fikirler almak için başvurabilirsiniz

 

Öncelik Hedeflenen Maksimum
Kritik Çok Seyrek
Yüksek < 5/vardiya başına
Orta < 2/saat
Düşük < 10/saat


Önceliğe göre oluşması beklenen maksimum oran

Alarm mesajları:

Alarm mesajlarınız operatör için mantıklı açıklamalar içeriyor mu? Mesajlarınız tutarlı, net, açık ve öz mü? Aksi takdirde tüm bu eksiklikleri gidermek ve alarm mesajlarınızdaki kaliteyi yükseltmek için bir eylem planı hazırlayın. Mesajların operatörlerin en net, en açık şekilde alarmları anlamasını ve daha hızlı tepki vermesini sağlayın.

Alarm mesajlarının içeriği terimleri ve kısaltmaları kontrol odası operatörleri tarafından kullanılan temel yapı bakımından aynı olmalıdır. Alarm mesajları, bu sorunları çözmek için alınması gereken sorun alanları ve eylemleri hakkında operatörleri bilgilendirmek ve rehberlik etmek içindir. Bazen şirketler, operatör verimliliği üzerinde önemli etkilere sahip olan basit "mesaj kalitesi" konusuna zaman ayırmak için meşgul olabilirler. Bu sadece sizin kontrolünüzdedir ve biraz dikkat etmeniz gerekir.

Alarm ölçümleri:

Alarm istatistiklerinin izlenmesi ve tesisin mevcut alarm seviyesi hakkında daha fazla görünürlük elde etmek için kullanılan alarm yönetimi programları hayati önem taşımaktadır. En sık gelen alarmlar, toplam alarmlar, alarm sıklık oranı ve alarm öncelik dağılımları gibi alarm performans göstergeleri tesisin performansı hakkında önemli bilgiler verir. Son bir kaç ay öncenin veya aylar öncenin verisinin ölçülmesi ve bunun standardlar ile karşılaştırılması o an nereden olduğumuzu gösterir. Bundan sonrası da geliştirmeler için kullanılır.

 

  EEMUA 191 ISA 18.2   Oil & Gaz Petrokimya Enerji
Günlük ortalama Alarm 144 ~150 (~300 maks yönetilebilir )   1200 1500 2000
Duran ortalama Alarm 9 <5 hergün   50 100 65
Her 10 dakikada gelen en çok alarm <10 ≤10   220 180 350
10 dakikalık aralıklar ile gelen ortalama alarm sayısı 1 1 (~2 yönetilebilir)   6 9 8
Dağılım % (L/M/H) 80/15/5 80/15/5   25/40/35 25/40/35 25/40/35

Kaynak: EEMUA 191 ‘Alarm systems: a guide to design, management and procurement’ and ANSI/ISA-18.2-2009 Management of Alarm Systems for the Process Industries.

Alarm Kriterleri:

Endüstri Standartları vs Gerçek Sanayi Senaryosu – Modern kontrol odaları günlük 1000'in üzerinde alarm alır ki bu değer 

EEMUA 191 ve ISA-18.2 tavsiye edilen – 150-300 alarm/gün veya 1-2 alarm/10 dakika değerinin çok üzerindedir.

Kaynak : OtomasyonaDair.com

 

 

Yorum Yapın

İletişim Bilgilerimiz